Een in liefde, een van hart, een in strewe... ALMAL welkom!

Om na uit te sien

D

   ie Gordonbaai Mark

Voltooi asb volledig, merk duidelik op die aansoekvorm vir watter een, of albei, markte jy aansoek doen. Aansoeke sluit 20 Maart 2024. Voltooi asb al die vorms eenmalig en stuur ook foto's van jou produkte en 'n voorbeeld van jou stalletjie. gordonsbaaimarkte@gmail.com

Inligtingstuk
Aansoekvorm
Bankbesonderhede
Pryslys Uitstallers
POPI Wet

Please complete the forms in full and mark clearly on the application form which one, or both, markets you are applying for. Applications close 20 March 2024. Please complete all the forms and submit with photos of your products and an example of your stall. gordonsbaaimarkte@gmail.com

Information
Application form
Vendor Banking Details
Pricelist Exhibitors
POPI Act