Een in liefde, een van hart, een in strewe... ALMAL welkom!

Baie welkom by die Gordonsbaai-Gemeente!

S

ONDAE IS TYD VIR INTIMITEIT EN KONNEKSIE MET GOD

Ons het 3 dienste elke Sondag -
08h30; 09h30 en 18h30

Streekindeling Predikante - Vir pastorale versorging kan die predikante as volg gekontak word:
Dr. Jannie le Roux: Streke 1, 2, 3, 4 & Summervale
Ds. Melissa Hoffmann: Streke 5, 6, 8, 9 & Summervale
Ds. Johan Botes: Streek 7, Summervale, KiX & Nasorg Klub

Belangrike skakels

Indien u nie die PDF dokumente hieronder kan lees nie, kan u
Adobe Acrobat Reader aflaai by: https://get.adobe.com/reader/Dienste

Sondae 08h30
KUSWEG KERKGEBOU
Klassieke DiensGemaklik klassiek, met musiekbegeleiding deur klassieke instrumente, veral orrel. Voorsang begin om 08h15. Koffie en tee word na afloop van die diens bedien.

Sondae 09h30
LOFSENTRUM
FamiliediensMinder tradisioneel met musiekbegeleiding deur kontemporêre sowel as klassieke instrumente.

Groot- en kleingroep kategese en boodskap gebasseer op die selfde teks en tema as die erediens word vooraf gehou, waarna Lofprysing vir die kinders en volwassenes volg. Al ons Kategese word in hierdie tyd gehou. (Voorskool, Laerskool en die Tieners tot en met Graad 10) Die Belydenisklas word apart gereël tussen die Graad 11's en die groepleier.Dit word dan direk gevolg deur die erediens. Tema-gedrewe inkleurprente word vir kleiner kinders beskikbaar gestel, en kinders wie sonder hulle ouers by die diens is, word deur groepleiers en volwassenes agter in die saal vergesel waar hulle besig gehou word indien die diens dalk bietjie lank vir hulle word.

Kom geniet 'n koppie koffie of tee voor en na die diens.

Sondae 18h30
LOFSENTRUM
KruiskultuurdiensDie Kruiskultuur Sondagaand geleenthede om 18h30 volg gedurende die kwartaal die basiese ritme van VIER "spasies" vir ontmoetings met God.

• Tydens die LOFPRYSING spasie, is dit primêr via Musiek om God te loof en prys.

• Die SAAM EET spasie skep die ruimte waarin ons soos Jesus en sy dissipels 'n liefdesmaal saam met mekaar en die gemeenskap as Medemense geniet.

• In die STILTE en RESPONSORIESE spasie, fokus ons op 'n Meditatiewe bewuswees van die lewende Teenwoordigheid van God.

• En gedurende SPREKERS en OPTREDES sal 'n Mentor ons begelei in kundigheid oor aktuele temas.

Kom drink saam koffie voor die tyd en word deel van hierdie beweging!

Nota: Vir diegene wat hou van orkesbegeleiding is naas die Lofprysing spasie ook elke Sondagoggend om 10h00 'n geleentheid om saam te sing. Kategese is om 09h30 en Belydenisklas soos gereël.

Kontak Ons

Kalender