Een in liefde, een van hart, een in strewe... ALMAL welkom!

Baie welkom by die Gordonsbaai-Gemeente!

S

ONDAE IS TYD VIR INTIMITEIT EN KONNEKSIE MET GOD

Ons het 3 dienste elke Sondag -
08h30; 09h30 en 18h30

Streekindeling Predikante - Vir pastorale versorging kan die predikante as volg gekontak word:
Dr Jannie le Roux: Streke 1, 2, 3, 4 & 8
Ds Melissa Hoffmann: Streke 5, 6, 7 & 9
Summervale word deur beide predikante gedeel.

Belangrike skakels

Indien u nie die PDF dokumente hieronder kan lees nie, kan u
Adobe Acrobat Reader aflaai by: https://get.adobe.com/reader/2019 Basaar

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8Dienste

Sondae 08h30
KUSWEG KERKGEBOU
Klassieke DiensGemaklik klassiek, met musiekbegeleiding deur klassieke instrumente, veral orrel. Voorsang begin om 08h15. Koffie en tee word na afloop van die diens bedien.

Sondae 09h30
LOFSENTRUM
FamiliediensMinder tradisioneel met musiekbegeleiding deur kontemporêre sowel as klassieke instrumente.

Groot- en kleingroep kategese en boodskap gebasseer op die selfde teks en tema as die erediens word vooraf gehou, waarna Lofprysing vir die kinders en volwassenes volg. Dit word dan direk gevolg deur die erediens. Tema-gedrewe inkleurprente word vir kleiner kinders beskikbaar gestel, en kinders wie sonder hulle ouers by die diens is, word deur groepleiers en volwassenes agter in die saal vergesel waar hulle besig gehou word indien die diens dalk bietjie lank vir hulle word.

Kom geniet 'n koppie koffie of tee voor en na die diens.

Sondae 18h30
LOFSENTRUM
KruiskultuurdiensLofsang en -prysing met die orkes. Diens word waargeneem deur die Jeugwerker, sowel as die Predikante wie die oggend gepreek het. Die tema en boodskap vir die dag word dus oor die algemeen aangebied, met spesifiek fokus en vertolking gerig op jonger van gees en nuwe gelowiges.

Tieners en ouers en almal wie jonk van gees is sal aanklank vind by die spiritualiteit en formaat van die diens.

Senior Kategese volg direk na die aanddiens.

Koffiekroeg in die voorportaal vir lekker kuier en batterye herlaai voor die week begin.

Kontak Ons

Kalender